video

něco praktického z anatomie o funkci svalů:
http://www.muscleandmotion.com/Strength_Exercises.aspx