Poděkování

Vážení přátelé, sportovci, fanoušci, milí rodičové,

nedávno jsme na fcb zveřejnili příspěvek, "požadavek na sponzorský dar".

Mám obrovskou radost, že se podařilo sehnat peníze a stan je již dnes v
loděnici (cena 19 tis Kč). Bohužel plánovaný nůžkový by se nevešel složený
do vleku, zvolili jsme tedy alternativu Coleman.

Zbytek finančních prostředků bude využit na pořízení zmiňovaného K4
(odhadovaná cena 140 tis Kč). Pokud by chtěl někdo přeci jen ještě přispět,
účet TJ Kajak 920415399/ 0800 je stále k dispozici.

Chtěl bych touto cestou srdečně poděkovat těm, kteří se podíleli na
financování, konkrétně:

  • Realitní kancelář Vesta
  • MUDr. Eva Křížová
  • Jiří Málek
  • Amy Arends Veselá
  • Jitka Zelinková
  • manželé Kofroňovi

Vybralo se úctyhodných 32 500 Kč. Ještě jednou všem moc ze srdce děkujeme.
Skutečně si vážíme Vaší přízně!
 

Za TJ Kajak Děčín Tomáš Tonder