Kanoisté slavili 70.výročí

70 let od založení českého kanoistického oddílu v Děčíně mohli v sobotu 25.8. oslavit nejen všichni současní členové oddílu TJ Kajak, ale i mnozí závodníci, kteří oddílem za dobu jeho trvání prošli. Sešli se v loděnici, kde byl provozován kajakářský spolek již od roku 1925 jako spolek německý, který ovšem v průběhu 2.světové války zanikl, aby byl v roce 1948 obnoven vodními skauty jako kajakářský oddíl český. 70-té jubileum a vcelku slušné počasí  přilákalo na zahradní párty oddílu zástupce všech věkových skupin členů, od těch, kteří byli při založení až po současné reprezentanty. I přesto, že je čas zavál nejen do různých koutů republiky, ale i po celém světě, nemohli u oslavy chybět a přijeli třeba z Německa nebo ze Švýcarska či Holandska. Mezi více než 100 účastníky oslavy bylo možné najít účastníky OH v Římě, Mexiku, Montrealu, Moskvě, Sydney, Pekingu, Londýně i Riu. Pozdravit sportovní oddíl s tak dlouhou tradicí a takovými sportovními úspěchy přišli zástupci Magistrátu města stejně jako představitelé Českého svazu kanoistiky.

S tím jak oddíl pracoval v období posledních 10-ti let seznámil přítomné předseda TJ MUDr. Pavel Charvát. A bylo se čím pochlubit. Nejen nebývalou medailovou sbírkou ze světových soutěží, ale i domácími tituly z mistrovství ČR, nebo pořadatelskými úspěchy při spolupořádání MS, ME a SP v ČR. Všichni se mohli seznámit s ekonomikou oddílu, s tím jak se oddíl vypořádal se škodami po povodních 2013 a jaký důstojný stánek sportu se v areálu loděnice na Starém městě podařilo vybudovat. Všichni si mohli zavzpomínat na nejednu historku z uplynulých 70-ti let nad fotogalerií s historickými fotografiemi, poslechnout si vzpomínky olympioniků. K dobré náladě přispělo i dobré pohoštění, promítané video z historie oddílu a hudební doprovod. Proto se všichni účastníci zdařilé oslavy loučili s přáním „Ať se děčínské kanoistice i v dalším desetiletí daří  alespoň jako dosud“ a doufali, že se v podobně hojném počtu sejdou i při další výroční oslavě v roce 2028.

                                                                                                                                  T.CH.