Členské příspěvky 2022

UPOZORNĚNÍ! Na povinnost zaplatit DO KONCE ÚNORA členské příspěvky na rok 2022!!! ve výši Kč 3000,-

Nezapomeňte !!!